1. Ašanja

Serbia (Србија) Sremski okrug

2. Belegiš

Serbia (Србија) Sremski okrug

3. Brestač

Serbia (Србија) Sremski okrug

4. Deč

Serbia (Србија) Sremski okrug

5. Donji Tovarnik

Serbia (Србија) Sremski okrug

6. Golubinci

Serbia (Србија) Sremski okrug

7. Inđija - Novo groblje

Serbia (Србија) Sremski okrug

8. Irig

Serbia (Србија) Sremski okrug

9. Karlovčić

Serbia (Србија) Sremski okrug

10. Katoličko Sremska Mitrovica

Serbia (Србија) Sremski okrug

<1234>