1. Bijeljina

Bosnia and Herzegovina Bijeljina

2. Bratunac

Bosnia and Herzegovina Bijeljina

3. Lopare

Bosnia and Herzegovina Bijeljina

4. Mezarje Pilakuša u Bijeljini

Bosnia and Herzegovina Bijeljina

5. Osmaci

Bosnia and Herzegovina Bijeljina

6. Pelagićevo

Bosnia and Herzegovina Bijeljina

7. Šekovići

Bosnia and Herzegovina Bijeljina

8. Srebrenica

Bosnia and Herzegovina Bijeljina

9. Ugljevik

Bosnia and Herzegovina Bijeljina

10. Zvornik - Karakaj pravoslavno

Bosnia and Herzegovina Bijeljina

<12>