1. Istočni Stari Grad - Hreša

Bosnia and Herzegovina Istočno Sarajevo

2. Čajniče

Bosnia and Herzegovina Istočno Sarajevo

3. Foča - Božovac

Bosnia and Herzegovina Istočno Sarajevo

4. Han Pijesak

Bosnia and Herzegovina Istočno Sarajevo

5. Istočna Ilidža - Kasindo

Bosnia and Herzegovina Istočno Sarajevo

6. Istočno Novo Sarajevo - Vraca

Bosnia and Herzegovina Istočno Sarajevo

7. Kalinovik - Vlaholje

Bosnia and Herzegovina Istočno Sarajevo

8. Milići

Bosnia and Herzegovina Istočno Sarajevo

9. Novo Goražde - Sopotnica

Bosnia and Herzegovina Istočno Sarajevo

10. Pale - Bare

Bosnia and Herzegovina Istočno Sarajevo

<12>